Press release

Press release

Zleć nam napisanie notatki prasowej

Sprawimy, że o Was usłyszą...

Press release to zgrabnie napisana notatka prasowa skierowana do szeroko pojętych mediów, mająca na celu poinformowanie ich o wydarzeniu, które zleceniodawca chciałby zakomunikować szerszej publiczności. Najpierw musi jednak zostać zaaprobowana przez redaktorów, którzy z miejsca odrzucają informacje przesiąknięte reklamą. Należy więc w taki sposób skonstruować informację prasową, aby stanowiła ona „wiadomość”, a nie „reklamę”.

Szeroko rozpowszechniona informacja prasowa sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku, zwłaszcza wtedy, gdy firma lub jej produkt nie jest znany.

Sporządzamy dla klientów notatki prasowe, indywidualne listy wysyłkowe dla informacji dla mediów, jak również dokonujemy wysyłki press release. Na każdym etapie działań konsultujemy z klientem treść i kształt notatki, a także przekazujemy do akceptacji listę adresów, do których ma trafić informacja prasowa.