Naming

Naming

Wymyślimy dla Ciebie nazwę

Nazwa szyta na miarę potrzeb.

Nazwa jest jedną z najważniejszych części składowych każdej marki istniejącej na rynku. To z nią kojarzmy produkty, firmy, a nawet konkretne osoby. Wybór nazwy dla nowego produktu, usługi lub firmy i organizacji powinien być gruntownie przemyślany, bowiem jest to decyzja strategiczna, rzutująca w sposób zdecydowany na przyszłość całej firmy. Dobra, trafnie wybrana nazwa pozwala na budowanie siły marki na rynku.

Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego proponujemy Państwu kompleksową usługę namingu. Doskonale wiemy, że nazwa, jej charakterystyczne brzmienie, znaczenie w wymiarze międzynarodowym, unikalna budowa i psychologiczny wpływ na wybory konsumentów, decydują o sposobie postrzegania marki.

Już na samym początku tworzenia nowego produktu lub zakładania firmy warto jest skorzystać z usługi profesjonalnego namingu. Na podstawie otrzymanych od Państwa wytycznych, w postaci briefu kreatywnego, rozpoczynamy działania mające na celu skonstruowanie listy nazw, które najbardziej odpowiadają na Państwa potrzeby i są zgodne z Waszymi oczekiwaniami. Tworzenie nazwy to proces składający się z wielu etapów.

Każda zaproponowana przez nas nazwa spełnia następujące kryteria:

  • jest chwytliwa,
  • łatwo ją zapamiętać,
  • ma wolną domenę internetową,
  • jest niezastrzeżona w Urzędzie Patentowym w międzynarodowej bazie znaków towarowych,
  • odpowiada profilowi działalności firmy lub charakterowi produkt,
  • odpowiada wymaganiom klienta,
  • zapada w świadomość konsumentów.


Na podstawie nazwy tworzone są strategie marketingowe przedsiębiorstwa, wszelkie materiały reklamowe i promocyjne. Nazwa musi być postrzegana jako pierwszy krok do sukcesu rynkowego.